Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo sổ quỹ tiền mặt


Sổ quỹ tiền mặt

Báo cáo sổ quỹ tiền mặt

Ý nghĩa: Báo cáo này tổng hợp lại tình hình thu chi tiền mặt của doanh nghiệp bạn. Báo cáo sẽ liệt kê chi tiết tất cả các phát sinh tiền mặt theo các ngày
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> B-Sổ quỹ tiền mặt
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn khoảng ngày.

sổ quỹ tiền mặt

+ Bạn Click vào nút tổng hợp kết quản kinh doanh để xem báo cáo:

sổ quỹ tiền mặt

+ Số dư đầu kỳ: Là số tiền trước khoảng thời gian bạn chon.

+ Tồn: Bằng ( Số dư đầu kỳ + Thu) - Chi

+ Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support