Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo theo yêu cầu


Untitled Document


Báo cáo theo yêu cầu

Ý nghĩa: Báo cáo đưa ra theo yêu cầu của KH.

Vui lòng liên hệ qua:

Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm RIC

Địa chỉ: Phòng 501, C6, Khu Mỹ Đình 1, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3990 0875 / 04. 3993 6717

Hotline: 097.247.8383 - Fax: 04. 6287 2849

Website: http://ric.vn

Email: lienhe@ric.vn

 

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support