Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Lợi nhuận theo từng khu vực khách hàng


Lợi nhuận theo từng khu vực khách hàng

Lợi nhuận theo từng khu vực khách hàng

Ý nghĩa: Tổng hợp báo cáo lợi nhuận của khách hàng theo mỗi khu vực.
1. Bạn vào mục: 5. Báo cáo phân tích--> 3. Lợi nhuận theo từng khu vực khách hàng
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn khoảng ngày.
+ Chọn khu vực.

lợi nhuận theo khu vực khách hàng

+ Bạn Click vào nút tổng hợp kết quản kinh doanh để xem báo cáo:

Lợi nhuận theo khu vực kh

Giải thích:
+ Giá nhập bình quân: phần mềm lấy giá nhập bình quân trong khoảng ngày bạn chọn.
+ Giá xuất bình quân: Lấy giá xuất bình quân trong khoảng ngày bạn chọn
+ Lợi nhuận: = (Giá xuất bình quân - Giá nhập bình quân ) x Số lượng

+ Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 253 900
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
Skype Support