Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Thông tin sử dụng


Thông tin sử dụng

Ý nghĩa: Cập nhật thông tin sử dụng để phần mền để phần mềm lấy các thông tin này đưa vào các hóa đơn nhập xuất cho bạn
1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> A - Thông tin sử dụng
2. Màn hình sẽ hiển thị bảng thông tin sử dụng:

+ Bạn cần điền đầy đủ những thông tin có dấu chéo màu đỏ phía sau. Khi điền xong bạn ấn nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra tin nhắn báo thành công.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
 Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
 Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
 Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
 Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
 Skype Support