Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo công nợ theo nhân viên


Untitled Document

Báo cáo công nợ theo nhân viên

Ý nghĩa:báo cáo này tổng hợp tất cả các hàng hóa - sản phẩm được bán ra.
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> G-Báo cáo công nợ theo nhân viên
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn khoảng ngày.

báo cáo chi tiết hàng hóa bán ra

+ Bạn Click vào nút tổng hợp kết quản kinh doanh để xem báo cáo:

báo cáo chi tiết hàng hóa bán ra

+ Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 253 900
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
Skype Support