Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập tồn quỹ


Nhập tồn quỹ

Ý nghĩa: Bạn có thể đưa số tiền mặt của cửa hàng, công ty mình vào đây để theo dõi tình hình thu chi. Tồn quỹ chỉ có thể được nhập một lần duy nhất trong suốt quá trình làm việc
1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 9-Nhập tồn quỹ
2. Màn hình sẽ hiển thị ra một thông tin cảnh báo.

nhập tồn quỹ

+ Nếu chọn Yes thì tiếp tục còn nếu chọn "No" thì quay trở lại màn hình làm việc:
+ Màn hình sẽ hiển thị ra. Bạn nhập số tồn quỹ của mình vào:

nhập tồn quỹ

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 253 900
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
Skype Support