Hướng dẫn sử dụng qRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo xe kiểm tra định kỳ theo từng lần


Untitled Document

Báo cáo xe kiểm tra định kỳ theo từng lần

Ý nghĩa:báo cáo này tổng hợp tất cả các xe kiểm tra định kỳ theo từng lần kiểm tra
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> G-Báo xe kiểm tra định kỳ theo từng lần
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn khoảng ngày.

báo cáo chi tiết hàng hóa bán ra

+ Bạn Click vào nút tổng hợp kết quản kinh doanh để xem báo cáo:


+ Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support